Menu

Údržba bazénu

Údržba bazénu

Jak na bazén :

Jak na bazén :

 

 

Kam umístit nadzemní bazén
1) Bazén umístěte na absolutně rovnou plochu zbavenou travních drnů.
2) K dosažení vodorovné plochy vždy zeminu pouze odstraňujte, nikdy nepřidávejte.
3) Nestavte bazén na trávě, štěrku, asfaltu nebo jakékoli směsi obsahující naftu.
4) Pod bazén doporučujeme rozložit originální bazénovou podložku, která zabrání poškození
bazénové fólie (jiné textilie mohou pod bazénem plesnivět).

 

Poškození fólie
Sada lepení se používá pro opravu bazénové fólie do velikosti poškození 10 cm. Při větším poškození je nutná výměna fólie. Lepení se provádí pod vodou, pokud lepená část bude nad hladinou je třeba místo namočit nebo navlhčit.

Koroze schůdků
Bazénové schůdky se doporučují po koupání vyndat. V opačném případě může voda působit agresivně na povrchovou úpravu schůdků (přílišná měkkost vody) a dochází ke korozi.

Zakrývání nadzemního bazénu
Krycí plachta:
1) Brání průniku dešťové vody, která zhoršuje kvalitu vody v bazénu.
2) Snižuje ztráty vody a bazénové chemie vlivem odpařování.
3) Zabraňuje spadu mechanických nečistot.
Solární plachta:
1) Zvyšuje teplotu bazénové vody.
2) V noci zabraňuje tepelným ztrátám.
3) Zabraňuje spadu mechanických nečistot.
4) Používá se bublinkami dolů.
5) Nelze použít na zimní zakrytí bazénu.

Zazimování bazénu (plechový nadzemní bazén)
1) Nejdříve vypusťte vodu cca 10 cm pod boční průchody.
2) Odmontujte všechny odpojitelné hadice, boční průchody, skimmer, filtrační zařízení a uložte je na suchém místě.
3) Na hladinu rozložte polystyrénové desky, popřípadě prázdné plastové lahve.
4) Po zakrytí krycí plachtou je bazén připraven na zimu.
5) Přípravek Zazimovač neslouží proti zamrznutí vody v bazénu (i po použití tohoto prostředku voda v bazénu zamrzá).

Zazimování bazénu s nafukovacím límcem
Váš bazén může být pohodlně vypuštěn a během zimy skladován na bezpečném místě. V oblastech, kde mrzne hrozí
nebezpečí poškození bazénu ledem. V okamžiku, kdy teploty klesnou pod 0 stupňů Celsia je doporučeno bazén vypustit, rozložit a uskladnit (postupujte dle manuálu).
Odstraňte skimmer (pokud byl součástí sady) a evt. i ostatní příslušenství. Před uskladněním se ujistěte, že veškeré součásti příslušenství jsou čisté a dokonale vysušené. Pokud vlastníte schůdky, uskladněte i je na bezpečné místo. Před uskladněním se ujistěte, že jsou úplně suché. Odmontujte rovněž hadice vedoucí z filtrační pumpy k bazénu. Vypusťte vodu z filtrační pumpy a hadic a vyčistěte je. Vyndejte starou filtrační vložku a zahoďte jí. Připravte si novou náhradní vložku na příští sezónu. Filtrační pumpu a její součásti skladujte doma na suchém a temperovaném místě.
Bazén po vypuštění řádně vysušte. Bazén srolujte, abyste zabránili vzniku přehybů a přesuňte ho na místo uskladnění. Umístěte ho do původního karton. obalu, pokud ho stále máte. Filtrační pumpu, všechny malé součástky, manuál a bazén uschovávejte pohromadě v místnosti s pokojovou teplotou.

Jak moc mám nahustit horní prstenec u bazénu Tampa?
Prstenec nepřehušťujte, ani k jeho nahuštění nepoužívejte kompresor! Prstenec nahustěte tak, aby byl pevný na omak. Nadměrně nahuštěný prstenec může vlivem ohřátí sluncem prasknout nebo může způsobit netěsnost svárů. Dávejte pozor na změny teploty vzduchu! V chladném prostředí ztratí prstenec tlak a vzduch se smrští. Pokud nastane tento případ, NEDOHUŠŤUJTE PRSTENEC. Po opětovném zahřátí by prstenec praskl. V teplém prostředí se vzduch roztahuje. MUSÍTE UPUSTIT část vzduchu, abyste předešli jeho přehuštění vlivem vysoké teploty.

Co může způsobit naklánění bazénu k jedné straně?
Dno bazénu není rozloženo rovně, bez záhybů. Při napouštění vodou musí být vnitřek bazénu rozprostřen rovnoměrně vně nafukovacího prstence. Pokud je vše dle popisu a bazén je stále nakloněn, potom povrch, na kterém bazén stojí není 100% rovný.

Do jaké výšky mohu naplnit bazén vodou?
Ke spodní hraně nafouknutého prstence. Nepřeplňujte bazén nad tuto úroveň. Stěny bazénu by mohly být nestabilní a voda by mohla přetékat v okamžiku, kdy se bude bazén používat. Může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Kolik sezón by měl bazén vydržet?
Záleží na používání, údržbě a péči. Odpovědná péče a správné skladování bazénu prodlouží jeho životnost o několik sezón.

Může nadměrné používání chemikálií poničit bazén?
Ano, nadměrné či koncentrované množství chemikálií může způsobit poničení bazénu či zranění uživatele.

 

Péče o vodu :


Ošetření vody při uvedení bazénu do provozu
1) Nejprve se ujistíme o správné funkci filtračního zařízení a teprve potom přistoupíme k dávkování chemických prostředků.
2) Pomocí testovací soupravy zjistíme hodnotu pH vody a upravíme pH použitím patřičných přípravků (Aquamar pH - a Aquamar pH +) podle návodu (doporučená hodnota pH je 7,2 až 7,6).
3) Následující den (obzvláště při použití studniční vody) přidejte přípravek Aquamar MINERAL -, který vyváže z vody nežádoucí minerály, jenž by mohly způsobit případná zabarvení.
4) Přistupte k první dávce dezinfekčních přípravků (dle Vámi používané chemické řady).

Průběžné ošetřování bazénu a vody
1) Během provozu bazénu se na stěnách, a to především v úrovni hladiny usazují nečistoty
(vodní kámen, prach, hmyz), které podporují tvorbu řas a zákalů, proto je důležité tyto nečistoty pomocí vysavačů, kartáčů nebo jiných pomůcek odstraňovat (nečistoty u dna odstraňte odsátím, nečistoty na hladině a ve vodním sloupci denně odstraňujte pomocí sítěk)
2) Pravidelně alespoň jednou týdně zkontrolujte hodnotu pH, koncentraci chloru a
upravte je na doporučené hodnoty (doporučená hodnota pH je 7,2 až 7,6).
3) Pravidelně vodu filtrujte a to dle velikosti bazénu, výkonu filtrace, teploty ovzduší a vody.
4) Doba filtrování se u standardně dodávaných filtrů pohybuje v rozmezí 4 - 8 hod. denně,
doporučuje se rozfázovat po dvou hodinách.
5) Pravidelně, nejméně 1x týdně proplachujte filtrační náplň (kartuš nebo písek).

Hodnota pH
1) Kyselost či zásaditost vodních roztoků je vyjádřena hodnotou pH.
2) Neutrální roztok má hodnotu pH 7,0. Hodnoty nižší než 7 charakterizují zvyšující se kyselost a hodnoty vyšší - zásaditost. Ideální hodnota pH pro bazény je 7,2 až 7,6. PH nižší než 7,0 způsobuje korozi kovových povrchů.
3) Hodnota pH ovlivňuje rozpustnost a účinnost všech použitých přípravků.

Zakalená voda
1) Zakalení může mít více příčin - přítomnost minerálů, řas, organický zákal atd...
2) Zkontrolujte správný chod filtrace.
3) Zkontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chlóru, popřípadě peroxidu a upravte ji, je-li to nutné.
4) Po 24 hodinách přidejte Vločkovač.

Řasy
Řasy jsou schopné přizpůsobit se chemickým prostředkům během několika dní, zvláště pokud jsou dávky nižší než doporučené.
Spory řas jsou do bazénů neustále přinášeny prostřednictvím prachu, větru a deště. Rychle se vyvíjejí, mohou mít barvu zelenou, hnědou, nažloutlou i černou. Dno i stěny bazénu jsou pak kluzké, mazlavé a voda páchne.
1) Po úpravě pH ošetřete vodu prostředky proti nárůstu řas.
2) Ponechte filtrační zařízení v chodu.
3) U pískových filtrací sledujte na manometru tlak ve filtrační nádobě a v případě potřeby proveďte zpětné propláchnutí, aby se zachycené řasy vyplavily.
4) V teplém období a při intenzivnějším používání bazénu doporučujeme jako preventivní opatření šokové ošetření 1x týdně, případně dávky algicidních přípravků zabraňujících tvorbě řas.

Zelená voda
Často je doprovázena tvořením slizu na dně a stěnách bazénu.
1) Zkontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chloru, popřípadě peroxidu, jenž je působením řas většinou téměř všechen spotřebován.
2) Přidejte algicidní přípravek proti tvorbě řas.
3) Přidejte šokový přípravek proti řasám.
4) Po 24 hodinách přidejte Vločkovač.
5) Okartáčujte stěny a dno a odstraňte usmrcené řasy vysátím.
6) Nepřetržitě filtrujte.

Nejasná voda postrádající jiskru
1) Zkontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chloru, popřípadě peroxidu a upravte je, je-li to nutné.
2) Přidejte Vločkovač, nepřetržitě filtrujte.

Hnědá voda
Voda pravděpodobně obsahuje moc železa.
1) Zkontrolujte a upravte hodnotu pH, přidejte Mineral minus a nepřetržitě filtrujte.
2) Po 24 hodinách přidejte Vločkovač.

Ošetření vody před dovolenou
1) Upravte hodnotu pH - Aquamar pH - a Aquamar pH +.
2) Do dávkovače chloru (plováku) dejte trojnásobné množství pomalurozpustných tablet (popřípadě Blue One Super).
3) Přidejte Algaestop (popřípadě Blue One Cid).
4) Zajistěte, aby filtrace běžela denně alespoň 4 hodiny.
5) Po návratu zkontrolujte a upravte hodnotu pH a koncentrace chloru.

 

 Zazimování bazénu :

 

Končící teplé dny přinášejí starost majitelům venkovních bazénů, kteří musí připravit svůj bazén na zimu.
Správné zazimování je klíčem k dlouholetému bezproblémovému užívání bazénu.

Složit a uklidit
Majitelé nadzemních skládacích bazénu to mají asi nejjednodušší. Bazény jen vypustitíme, umyjeme od nečistot, osušíme a uložíme na místo kde nemrzne. U nafukovacích bazénů (bazény Tampa) doporučujeme čas od času složený bazén znovu přeuložit jiným způsobem, aby se na plastu nevytvořily sklady. Při dostatečném prostoru může zůstat bazén z plastu vypuštěný, vyčištěný, volně rozložený třeba i pod plachtou na zahradě. Vypuštěná filtrace se musí vyčistit od usazených nečistot. Filtraci doporučujeme skladovat na suchém místě, kde nezmrzne.

Jak poznám, že mám zazimovat zapuštěný bazén?
U zapuštěných bazénů je důležité sledovat teplotu vody. Když teplota spadne na 10° - 15°C, tak začíná ta správná doba na zazimování. Při vyšších teplotách hrozí přemnožení mikroorganismů, plísní a řas. V zimním období kontrolujte stav hladiny. Při zvýšení hladiny doporučujeme vodu upustit na původní stav. Pozor – tato informace je platná pouze v případě pokud není hladina zmrzlá.
Postup zazimování bazénu:

1. Sítkem nebo vysavačem odstraňte nečistotu z vody.
2. Písek ve filtraci ošetřete přípravkem Aquamar Šok Chlor.
3. Schůdky očistěte a uložte.
4. Upravte ph vody 6,8 – 7,4 , chlor 0,3 – 0,5 mg/l.
5. Odčerpejte vodu zhruba 10 cm pod skimmer, vratnou trysku uzavřete zátkou (pokud zátku nepoužíváte, snižte hladinu 10 cm pod vratnou trysku).
6. Usazené nečistoty na stěnách bazénu je vhodné očistit přípravkem Aquamar Clear Gel. Vyčistěte skimmer.
7. Hadice odpojte a uložte na suché místo chráněné před mrazem.
8. Odpojte filtraci a vypusťte z ní vodu výpustnou zátkou, uložte ji na suché místo chráněné před mrazem.
9. Do vody přidejte zazimovací prostředek Aquamar Zazimovač 1/15m3.
10.Bazén zakryjte vhodnou krycí plachtou, dostatečně upevněnou.
11.Zazimování bazénu si můžete objednat i u odborné firmy.

 

 

 

 

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat